Print

Business Name:

Goral Mentesoglu Oto Galeri

Address:
Güzelyalı Mah. No:53
Pazar Merkez, Pazar, Rize
Tel: +90 464 612 44 94
Category: Cars Used

Similar Local Businesses

Derya Otomotiv +90 464 612 50 80 Cevher Otomotiv +90 464 612 60 61 Imdat Otomotiv +90 464 612 44 95 Sancak Otomotiv +90 464 612 45 35 Bilge Otomotiv +90 464 532 73 73